VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Hạ tầng

29
Jun 2014
Hạ tầng các Cụm công nghiệp Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

ĐIỂM ĐẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 02:59
Read more...
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn