VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
10
Mar 2015
THÔNG BÁO
Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

       Căn cứ thông tin được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố tên Công ty đại chúng trên phương tiện thông tin đại chúng. Tổng công ty công bố thông tin Công ty đại chúng như sau:

Xem chi tiết file đính kèm:

TB_Cong bo thong tin cty dai chung.pdf

Tom_tat_Cong_ty_Dai_chung.pdf
Last Updated on Thursday, 07 January 2016 03:51
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 0563.947027- Fax: 056.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn