VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
15
Tháng 6 2016
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Xem chi tiết file đính kèm:

Thong_tin_ve_ky_hop_dong_kiem_toan_BCTC_ban_nien_va_cho_nam_tai_chinh_ket_thuc_ngay_31-12-2016.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 15 Tháng 6 2016 02:42
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn