VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin BCTC BÁN NIÊN NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SAU THUẾ
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
16
Tháng 8 2016
BCTC BÁN NIÊN NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SAU THUẾ
Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 02:25
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn