VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
25
Tháng 1 2017
Thông báo
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh_sach.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 25 Tháng 1 2017 07:53
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn