VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
21
Tháng 2 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc công bố thông tin tạm ứng cổ tức năm 2016 và nội dung đính kèm.

Xem chi tiết:

Cong_bo_thong_tin_tam_ung_co_tuc_nam_2016.pdf

Noi_dung_dinh_kem.pdf

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 08:18
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn