VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
17
Tháng 3 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

V/v chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016

Chi tiết xem file đính kèm:

TB_Vv_chi_tra_tam_ung_co_tuc_nam_2016.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 02:45
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn