VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
24
Tháng 4 2017
BCTC QUÝ 1 -2017
Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 02:16
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn