VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên 2017
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
27
Tháng 4 2017
BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên 2017
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

BB va NQ hop DHDCD thuong nien 2017.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 08:26
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn