VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
06
Tháng 5 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền - đợt 2.

Chi tiết xem file đính kèm:

Chi tra co tuc nam 2016 bang tien - dot 2.pdf

Cập nhật ngày Thứ bảy, 06 Tháng 5 2017 03:50
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn