VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
31
Tháng 5 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố thông tin chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Chon_don_vi_kiem_toan_BCTC_nam_2017.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 31 Tháng 5 2017 08:29
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn