VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
02
Tháng 6 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc chi trả cổ tức năm 2016 - đợt 2

Chi tiết xem file đính kèm:

chi_tra_co_tuc_nam_2016_dot_2.pdf

 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn