VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
06
Tháng 6 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Ky_hop_dong_kiem_toan_BCTC_ban_nien_va_cho_nam_tai_chinh_ket_thuc_nam_2017.pdf

 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn