VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
14
Tháng 6 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

V/V CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA CHÀO GIÁ CẠNH TRANH MUA PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Chi tiết xem file đính kèm:

Thong_bao_cac_nha_dau_tu.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 01:47
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn