VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
25
Tháng 7 2017
BTCT Quý 2/2017
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 2/2017 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS. BCTC TONG HOP QUY 2 - 2017.pdf

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 2 - 2017.pdf

CTBB ve Bao cao tai chinh quy 2-2017.pdf

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 25 Tháng 7 2017 08:40
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn