VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
29
Tháng 8 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN CHÀO GIÁ CẠNH TRANH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN (GỌI TẮT LÀ PISICO)

   Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại PISCO;

         Thực hiện điểm 3 Công văn số 4035/UBND-TH ngày 01/08/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần thuộc phần vốn nhà nước;

         Căn cứ Quy chế chào giá cạnh tranh phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần ban hành kèm Quyết định số 24/QĐTPT ngày 23/08/2017.

         Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư về việc không tổ chức phiên chào giá cạnh tranh phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần.

         Lý do: Tính đến 14 giờ 00 phút ngày 28/08/2017, chỉ có 01 nhà đầu tư đặt cọc và làm các thủ tục để tham gia chào giá cạnh tranh nên căn cứ Điều 9.3 Quy chế chào giá cạnh tranh phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty PISICO - Công ty Cổ phần ban hành kèm theo quyết định số 24/QĐ-QĐTPT ngày 23/08/2017, xét điều kiện để tổ chức cuộc chào giá cạnh tranh: “trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ, Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh sẽ không tổ chức phiên chào bán”.

          Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định trân trọng thông báo./.

Cập nhật ngày Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 01:58
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn