VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
04
Tháng 10 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_66_NQ.HDQT_4.10.17.pdf

cv_285_tct.tchc_09_10_17.pdf
Cập nhật ngày Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 10:10
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn