VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
04
Tháng 10 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm:

TB_KQ_Gdich_CP.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 04 Tháng 10 2017 09:33
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn