VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
06
Tháng 11 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc cung cấp thông tin của người nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm:

cv 307 tct.tchc 6.11.17_2.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 08 Tháng 11 2017 03:30
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn