VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
20
Tháng 11 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc hợp nhất Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Phòng Đầu tư - Phát triển thành Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_109_QD.HDQT_20.11.17.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 09:34
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn