VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
25
Tháng 11 2017
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Bán đấu giá tài sản.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_329_TB.TCT_24.11.17.pdf

CV 335 QD.TCT 25.11.17.pdf
Cập nhật ngày Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 08:40
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn