VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
08
Tháng 3 2018
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố thông tin miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó phòng phụ trách Kế toán PISICO; Và bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 76 QD.HDQT 8.3.18 2.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 08 Tháng 3 2018 09:44
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn