VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
26
Tháng 3 2018
THÔNG BÁO.
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017. 

Chi tiết xem file đính kèm:

cv 90 tct.tchc 23.3.18.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 04:04
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn