VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ PISICO.
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
03
Tháng 5 2018
BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ PISICO.
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 144 TCT.TCHC 3.5.18.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 03 Tháng 5 2018 09:39
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn