VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
15
Tháng 6 2018
Thông báo
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_191_TCT.TCHC_14.6.18.pdf

CV_57_NQ.HDQT_14.6.18.pdf

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 06:50
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn