VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
20
Tháng 6 2018
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

Ky_hop_dong_don_vi_kiem_toan_nam_2018.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 08:59
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn