VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG CÔNG TY
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
30
Tháng 6 2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG CÔNG TY
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

THÔNG BÁO

Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần xin thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty như: Chi tiết xem file đính kèm bên dưới

1/. CV_211_TCT.TCHC_30.6.18.pdf

2/. CV_60_NQ.HDQT_30.6.18_2.pdf

3/. CV_61_QD.HDQT_30.6.18.pdf

4/. Ban_ccap_TTin_Ng_Hoang_Lam.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 02 Tháng 7 2018 01:35
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn