VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
28
Tháng 7 2018
BCTC QUÝ 2-2018
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS.BCTC TONG HOP QUY 2-2018.pdf

PIS.BCTC HOP NHAT QUY 2-2018.pdf

CV Giai trinh Q2-2018.pdf

 

Cập nhật ngày Thứ bảy, 28 Tháng 7 2018 01:18
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn