VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin BCTC QUÝ 3/2018 VÀ GIẢI TRÌNH.
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
25
Tháng 10 2018
BCTC QUÝ 3/2018 VÀ GIẢI TRÌNH.
Viết bởi Administrator
PDF. In Email
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn