VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
13
Tháng 11 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm:

cv 354 tct.tchc 12.11.18_001.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 13 Tháng 11 2018 01:35
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn