VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin Công bố thông tin Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
20
Tháng 12 2018
Công bố thông tin Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 400 TCT.TCHC 20.12.18.pdf

BB 83 BBKP.TCT 19.12.18.pdf

NQ 84 NQ.DHDCD 19.12.18.pdf

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018 03:20
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn