VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
25
Tháng 12 2018
THÔNG BÁO.
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết xem file đính kèm:

gnx thay doi nganh nghe kinh doanh.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 25 Tháng 12 2018 06:37
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn