VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
29
Tháng 12 2018
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua chủ trương để Tổng giám đốc thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người liên quan.

Chi tiết xem file đính kèm:

NGHI_QUYET_TCT.TCHC_29.12.18.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 31 Tháng 12 2018 01:24
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn