VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
10
Tháng 1 2019
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

Danh_dach_co_dong_lon.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 10 Tháng 1 2019 03:26
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn