VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
19
Tháng 1 2019
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tạm ứng cổ tức năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

cv-13-tct.tchc-18.1.19.pdf

Cập nhật ngày Thứ bảy, 19 Tháng 1 2019 03:28
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn