VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
08
Tháng 3 2019
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố thông tin và giải trình vi phạm về thuế.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 65 TCT.TCKT 08.03.1903082019152702.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 08 Tháng 3 2019 08:37
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn