VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin Mời họp Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2019
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
22
Tháng 3 2019
Mời họp Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2019
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Chi tiết xem file đính kèm:

TB 15 HDQT 22.3.19.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 03 Tháng 4 2019 08:34
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn