VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
25
Tháng 3 2019
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC cho năm tài chính 2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_1638_UBCK.GSDC_14.3.19.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 03 Tháng 4 2019 08:33
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn