VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Linvestor Relations Disclosure BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
03
Apr 2019
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 94 TCT.TCHC 03.4.2019.pdf

 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn