VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
19
Tháng 4 2019
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 106 BC thuong nien 18.4.19.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 19 Tháng 4 2019 04:03
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn