VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Linvestor Relations Disclosure Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
26
Jun 2019
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

cv 183 tct.tchc 26.6.19.pdf
Last Updated on Wednesday, 26 June 2019 09:27
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn