VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
26
Tháng 6 2019
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 26 Tháng 6 2019 09:27
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn