VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin BCTC QUÝ 2 NĂM 2019 VÀ GIẢI TRÌNH
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
24
Tháng 7 2019
BCTC QUÝ 2 NĂM 2019 VÀ GIẢI TRÌNH
Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 24 Tháng 7 2019 08:11
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn