VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Linvestor Relations Disclosure BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
26
Jul 2019
BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_223_TCT.TCHC_24.7.19001_2.pdf

Last Updated on Friday, 26 July 2019 01:30
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn