VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin Công bố chủ trương bán chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty liên doanh liên kết
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
05
Tháng 12 2019
Công bố chủ trương bán chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty liên doanh liên kết
Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ năm, 05 Tháng 12 2019 08:17
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn