VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
02
Tháng 3 2020
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Gia hạn công bố thông tin BCTC cho năm tài chính 2020.

Chi tiết xem file đính kèm:

56_TCT.TCKT_02.03.20001.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 10:45
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn