VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
02
Mar 2020
THÔNG BÁO
Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của PISICO.

Chi tiết xem file đính kèm:

58_TCT.TCHC_02.03.20001_merged.pdf

 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn