VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin BCTC NĂM 2019 ĐÃ SOÁT XÉT VÀ GIẢI TRÌNH
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
27
Tháng 3 2020
BCTC NĂM 2019 ĐÃ SOÁT XÉT VÀ GIẢI TRÌNH
Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ sáu, 27 Tháng 3 2020 02:35
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn