VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
03
Tháng 4 2020
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Định thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

25_DKKD_31.03.20001.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020 07:03
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn