VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
09
Tháng 4 2020
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc chi trả cổ tức năm 2019 - Đợt 1.

Chi tiết xem file đính kèm:

121_TCT.TCHC_09.04.20.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 09 Tháng 4 2020 08:04
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn